Φόρτωση...

Ηλεκτρονική για TORO Μηχανές Γκαζόν - GTS150, GTS200 Μηχανές

31,10 €
Σε απόθεμα
Μόνο 18 υπόλοιπο

Ignition Armature-Magneto for TOROΑνταλλακτικά για TORO μηχανήματα Lawnmowers - GTS150, GTS200 Engines

promotionThis listing is about a brand new after-market Ignition Module which fits the below TOROΑνταλλακτικά για TORO μηχανήματα lawnmowers, and replaces OEM Part 99-1005:

 • 105-1293, GTS 150 to 200 Conversion Kit, 1995-97 Super Recycler Lawnmowers
 • 20040, Super Recycler Mower, SR-21OS, 1999 (SN 9900001-9999999)
 • 20040, Super Recycler Mower, SR-21OS, 2000 (SN 200000001-200999999)
 • 20040, Super Recycler Mower, SR-21OS, 2001 (SN 210000001-210999999)
 • 20107, Lawnmower, 1991 (SN 1000001-1999999)
 • 20107, Lawnmower, 1992 (SN 2000001-2999999)
 • 20210, Lawnmower, 1991 (SN 1000001-1999999)
 • 20210, Lawnmower, 1992 (SN 2000001-2999999)
 • 20324, Lawnmower, 1992 (SN 2000001-2999999)
 • 20325, Lawnmower, 1992 (SN 2000001-2999999)
 • 20438, 21" Recycler II Super Pro, 1994 (SN 49000001-49999999)
 • 20438, Lawnmower, 1993 (SN 39000001-39999999)
 • 20438WF, Lawnmower, 1993 (SN 39000001-39999999)
 • 20439, Lawnmower, 1993 (SN 39000001-39999999)
 • 20439, Lawnmower, 1994 (SN 49000001-49999999)
 • 20439WF, Lawnmower, 1993 (SN 39000001-39999999)
 • 20464, Super Recycler Lawnmower, 1995 (SN 5900001-5999999)
 • 20464, Super Recycler Lawnmower, 1996 (SN 6900001-6999999)
 • 20464, Super Recycler Lawnmower, 1997 (SN 7900001-7999999)
 • 20465, Lawnmower, 1996 (SN 6900001-6999999)
 • 20465, Super Recycler Lawnmower, 1995 (SN 5900001-5999999)
 • 20465, Super Recycler Mower, 1997 (SN 790000001-799999999)
 • 20466, Lawnmower, 1996 (SN 6900001-6999999)
 • 20466, Super Recycler Lawnmower, 1995 (SN 5900001-5999999)
 • 20474, Super Recycler Lawnmower, 1996 (SN 6900001-6999999)
 • 20475, Lawnmower, 1996 (SN 6900001-6999999)
 • 20476, Lawnmower, 1996 (SN 6900001-6999999)
 • 20481, Super Recycler Lawn Mower, 1997 (SN 7900001-7999999)
 • 20482, Super Recycler Mower, 1997 (SN 790000001-799999999)
 • 20483, Lawnmower, 1997 (SN 790000001-799999999)
 • 20486, Super Recycler Mower, SR-21OS, 1998 (SN 8900001-8999999)
 • 20487, Super Recycler Mower, SR-21OSBB, 1998 (SN 8900001-8999999)
 • 20487, Super Recycler Mower, SR-21OSBB, 1999 (SN 9900001-9999999)
 • 20487, Super Recycler Mower, SR-21OSBB, 2000 (SN 200000001-200999999)
 • 20487, Super Recycler Mower, SR-21OSBB, 2001 (SN 210000001-210999999)
 • 20488, Super Recycler Mower, SR-21OSE, 1998 (SN 8900001-8999999)
 • 20761B, Lawnmower, 1993 (SN 39000001-39999999)
 • 20763B, Lawnmower, 1993 (SN 39000001-39999999)
 • 20764B, 53cm Recycler Mower, 1994 (SN 49000001-49999999)
 • 20764BC, 53cm Recycler Mower, 1994 (SN 49000001-49999999)
 • 20764BC, 53cm Recycler Mower, 1995 (SN 59000001-59999999)
 • 20766B, 53cm Recycler Mower, 1994 (SN 49000001-49999999)
 • 20766BC, 53cm Recycler Mower, 1994 (SN 49000001-49999999)
 • 20766BC, 53cm Recycler Mower, 1995 (SN 59000001-59999999)
 • 20767, 53cm Recycler Mower, 1996 (SN 6900001-6999999)
 • 20767B, 53cm Recycler Mower, 1996 (SN 69000001-69999999)
 • 20768, 53cm Recycler Mower, 1996 (SN 6900001-6999999)
 • 20768B, 53cm Recycler Mower, 1996 (SN 69000001-69999999)
 • 20777, 53cm Recycler Mower, 1997 (SN 7900001-7999999)
 • 20778, 53cm Recycler Mower, 1997 (SN 7900001-7999999)
 • 20786, 53cm Recycler Mower, 1998 (SN 8900001-8999999)
 • 20786, 53cm Recycler Mower, 1999 (SN 9900001-9999999)
 • 20787, 53cm Recycler Mower, 1998 (SN 8900001-8999999)
 • 20787, 53cm Recycler Mower, 1999 (SN 9900001-9999999)
 • 20789, 53cm Recycler Mower, 2000 (SN 200000001-200999999)
 • 20789, 53cm Recycler Mower, 2001 (SN 210000001-210999999)
 • 20791, 53cm Super Recycler Lawnmower, 2000 (SN 200000001-200999999)
 • 20791, 53cm Super Recycler Lawnmower, 2001 (SN 210000001-210999999)
 • 20791, 53cm Super Recycler Lawnmower, 2002 (SN 220000001-220999999)
 • 20820BC, 48cm Recycler/Rear Bagging Lawnmower, 1995 (SN 5900001-5999999)
 • 20821, 48cm Recycler/Rear Bagging Lawnmower, 1997 (SN 7900001-7999999)
 • 20821B, 48cm Recycler/Rear Bagging Lawnmower, 1996 (SN 6900001-6999999)
 • 20822, 48cm Recycler/Rear Bagging Lawnmower, 1997 (SN 7900001-7999999)
 • 20823, 48cm Recycler/Rear Bagging Lawnmower, 1998 (SN 8900001-8999999)
 • 20823, 48cm Recycler/Rear Bagging Lawnmower, 1999 (SN 9900001-9999999)
 • 20824, 48cm Recycler/Rear Bagging Lawnmower, 1998 (SN 8900001-8999999)
 • 20824, 48cm Recycler/Rear Bagging Lawnmower, 1999 (SN 9900001-9999999)
 • 20826, 48cm Recycler/Rear Bagging Lawnmower, 2000 (SN 200000001-200999999)
 • 20827, 48cm Recycler/Rear Bagging Lawnmower, 2000 (SN 200000001-200999999)
 • 20828, 48cm Recycler/Rear Bagging Lawnmower, 2001 (SN 210000001-210001000)
 • 20828, 48cm Recycler/Rear Bagging Lawnmower, 2001 (SN 210001001-210999999)
 • 20828, 48cm Recycler/Rear Bagging Lawnmower, 2002 (SN 220000001-220999999)
 • 20829, 48cm Recycler/Rear Bagging Lawnmower, 2001 (SN 210000001-210999999)
 • 20922B, 48cm Rear Bagging Lawnmower, 1993 (SN 39000001-39999999)
 • 20922B, 48cm Rear Bagging Lawnmower, 1994 (SN 49000001-49999999)
 • 20922BC, 48cm Rear Bagging Lawnmower, 1995 (SN 59000001-59999999)
 • 20923B, 48cm Rear Bagging Lawnmower, 1996 (SN 69000001-69999999)
 • 20927B, 48cm Rear Bagging Lawnmower, 1992 (SN 2000001-2999999)
 • 20928B, 48cm Rear Bagging Lawnmower, 1993 (SN 39000001-39999999)
 • 20928B, 48cm Rear Bagging Lawnmower, 1994 (SN 49000001-49999999)
 • 20928BC, 48cm Rear Bagging Lawnmower, 1994 (SN 49000001-49999999)
 • 20928BC, 48cm Rear Bagging Lawnmower, 1995 (SN 59000001-59999999)
 • 20929B, 48cm Rear Bagging Lawnmower, 1996 (SN 69000001-69999999)
 • 22140, Recycler Mower, 1997 (SN 790000001-799999999)
 • 22141, Lawnmower, 1997 (SN 790000001-799999999)
 • 22142, Lawnmower, 1997 (SN 7900001-7999999)
 • 22145, Lawnmower, 1996 (SN 69000001-69999999)
 • 22145, Proline 21" Recycler Mower, 1995 (SN 5900001-5999999)
 • 22150, Lawnmower, 1996 (SN 6900001-6999999)
 • 22150, Proline 21" Recycler Mower, 1995 (SN 5900001-5999999)
 • 22151, Lawnmower, 1992 (SN 2000001-2999999)
 • 22151, Lawnmower, 1993 (SN 3900001-3900855)
 • 22151, Lawnmower, 1993 (SN 3900856-3999999)
 • 22151, Lawnmower, 1994 (SN 4900001-4999999)
 • 22151, Lawnmower, 1995 (SN 5900001-5999999)
 • 22151, Lawnmower, 1996 (SN 6900001-6999999)
 • 22153BC, Lawnmower, 1995 (SN 5900001-5999999)
 • 22154, Lawnmower, 1997 (SN 7900001-7999999)
 • 22154B, Lawnmower, 1996 (SN 6900001-6999999)
 • 22157, 53cm Recycler/Rear-Bagger Mower, 1998 (SN 8900001-8999999)
 • 22157, 53cm Recycler/Rear-Bagger Mower, 1999 (SN 9900001-9999999)
 • 22157, 53cm Recycler/Rear-Bagger Mower, 2000 (SN 200000001-200999999)
 • 22157, 53cm Recycler/Rear-Bagger Mower, 2002 (SN 220000001-220999999)
 • 22157, 53cm Recycler/Rear-Bagger Mower, 2003 (SN 230000001-230999999)
 • 22158, Recycler Rear Bagger Mower, 1999 (SN 9900001-9999999)
 • 22158, Recycler Rear Bagger Mower, 2000 (SN 200000001-200999999)
 • 22160, Recycler Mower, 1998 (SN 8900001-8999999)
 • 22160, Recycler Mower, 1999 (SN 9900001-9999999)
 • 22160, Recycler Mower, 2000 (SN 200000001-200999999)
 • 22161, Recycler Mower, 1998 (SN 8900001-8999999)
 • 22161, Recycler Mower, 1999 (SN 9900001-9999999)
 • 22161, Recycler Mower, 2000 (SN 200000001-200999999)
 • 22161, Recycler Mower, 2001 (SN 210000001-210999999)
 • 22162, Recycler Mower, 1998 (SN 8900001-8999999)
 • 22162, Recycler Mower, 1999 (SN 9900001-9999999)
 • 22162, Recycler Mower, 2000 (SN 200000001-200999999)
 • 22162, Recycler Mower, 2001 (SN 210000001-210999999)
 • 26630B, Lawnmower, 1993 (SN 3900001-3999999)
 • 26630B, Lawnmower, 1994 (SN 4900001-4999999)
 • 26630BC, 53cm Rear Bagging Mower, 1994 (SN 4900001-4999999)
 • 26630BC, Lawnmower, 1995 (SN 5900001-5999999)
 • 26630BG, Lawnmower, 1993 (SN 3900001-3999999)
 • 26631B, Lawnmower, 1993 (SN 3900001-3999999)
 • 26631B, Lawnmower, 1994 (SN 4900001-4999999)
 • 26631BC, Lawnmower, 1995 (SN 5900001-5999999)
 • 26632, Lawnmower, 1997 (SN 7900001-7999999)
 • 26632B, Lawnmower, 1996 (SN 6900001-6999999)
 • 26633, Lawnmower, 1997 (SN 7900001-7999999)
 • 26633B, Lawnmower, 1996 (SN 6900001-6999999)
 • 26634, 53cm Rear-Bagging Lawnmower, 2001 (SN 210000001-210999999)
 • 26635B, 53cm Key-Lectric Rear Bagging Mower, 1994 (SN 4900001-4999999)
 • 26635B, Lawnmower, 1993 (SN 3900001-3999999)
 • 26635BC, 53cm KEY - LECTRIC Rear Bagging Mower, 1994 (SN 4900001-4999999)
 • 26635BC, Lawnmower, 1995 (SN 5900001-5999999)
 • 26635BG, Lawnmower, 1993 (SN 3900001-3999999)
 • 26636, Lawnmower, 1997 (SN 7900001-7999999)
 • 26636B, Lawnmower, 1996 (SN 6900001-6999999)
 • 26637, Lawnmower, 1998 (SN 8900001-8999999)
 • 26637, Lawnmower, 1999 (SN 9900001-9999999)
 • 26637, Lawnmower, 2000 (SN 200000001-200999999)
 • 26637, Lawnmower, 2001 (SN 210000001-210999999)
 • 26638, Lawnmower, 1998 (SN 8900001-8999999)
 • 26638, Lawnmower, 1999 (SN 9900001-9999999)
 • 26638, Lawnmower, 2000 (SN 200000001-200999999)
 • 26638, Lawnmower, 2001 (SN 210000001-210999999)
 • 26639, Lawnmower, 1998 (SN 8900001-8999999)
 • 27500, Lawnmower, 1992 (SN 2000001-2999999)
 • 27501, Lawnmower, 1992 (SN 2000001-2999999)
 • 27502, Lawnmower, 1991 (SN 1000001-1999999)
 • 98-9230, Proline Conversion Kit, GTS 200 ZS Engine
 • 98-9240, Proline Conversion Kit, GTS 200 BBC Engine

Note: OEM Part #99-1005 replaced part #77-8420. As shown in the listed picture, this ignition module is bundled with appropriate cabling.


This high-performance Ignition Module comes directly from a top-quality
ISO-certified Manufacturer.

2-year-warranty

This top-quality Ignition Module is covered by a 2-year warranty.

No Exporters - No Intermediaries
You buy at a competitive price, because we buy directly from the source!

Τι είναι αυτό; Τσεκάρετε "Να με θυμάσαι" για να έχετε πρόσβαση στο καλάθι σας ακόμα και αν δεν έχετε κάνει σύνδεση.