Φόρτωση...

Ελατήριο Πιστονιού για EVINRUDE, JOHNSON Εξωλέμβιες Μηχανές 4.5, 5, 6, 7.5, 8HP [#0390083]

Ειδική Τιμή 10,21 € Κανονική τιμή 11,34 €
Σε απόθεμα
Μόνο 52 υπόλοιπο

Piston Ring for EVINRUDE, JOHNSON Outboard Motors 4.5, 5, 6, 7.5, 8HP [#0390083]

This listing is about a brand new after-market top-quality Piston Ring made by the well-known OEM firm CABER (Italy), which fits the following engine models with bore size 1-15/16 + .030" (oversize), and replaces OEM Part #0390083:

 • 1980, Evinrude, 4.5 HP Outboard Motor, Model E5RCSS
 • 1980, Evinrude, 4.5 HP Outboard Motor, Model E5RHCSS
 • 1980, Evinrude, 4.5 HP Outboard Motor, Model E5RHLCSS
 • 1980, Evinrude, 4.5 HP Outboard Motor, Model E5RLCSS
 • 1981, Evinrude, 4.5 HP Outboard Motor, Model E5RCIC
 • 1981, Evinrude, 4.5 HP Outboard Motor, Model E5RHCIC
 • 1981, Evinrude, 4.5 HP Outboard Motor, Model E5RHLCIC
 • 1981, Evinrude, 4.5 HP Outboard Motor, Model E5RLCIC
 • 1982, Evinrude, 4.5 HP Outboard Motor, Model E5RHCNR
 • 1982, Evinrude, 4.5 HP Outboard Motor, Model E5RHLCNR
 • 1983, Evinrude, 4.5 HP Outboard Motor, Model E5RHCTA
 • 1983, Evinrude, 4.5 HP Outboard Motor, Model E5RHLCTA
 • 1996, Evinrude, 5 HP Outboard Motor, Model BE5DREDS
 • 1996, Evinrude, 5 HP Outboard Motor, Model BE5DRLEDS
 • 1997, Evinrude, 5 HP Outboard Motor, Model BE5DREUC
 • 1997, Evinrude, 5 HP Outboard Motor, Model BE5DRLEUC
 • 1998, Evinrude, 5 HP Outboard Motor, Model E5DRECR
 • 1998, Evinrude, 5 HP Outboard Motor, Model E5DRLECR
 • 1984, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model E6RCRM
 • 1984, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model E6RLCRM
 • 1984, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model E6SLCRM
 • 1985, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model E6RCOB
 • 1985, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model E6RLCOB
 • 1985, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model E6SLCOB
 • 1986, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model E6RCDE
 • 1986, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model E6RLCDE
 • 1986, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model E6SLCDE
 • 1987, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model E6RCUD
 • 1987, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model E6RLCUD
 • 1987, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model E6SLCUD
 • 1988, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model E6RCCS
 • 1988, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model E6RLCCS
 • 1988, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model E6SLCCS
 • 1989, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model E6RCEC
 • 1989, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model E6RLCEC
 • 1989, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model E6SLCEC
 • 1990, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model E6RESR
 • 1990, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model E6RLESR
 • 1990, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model E6SLESR
 • 1991, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model E6REIA
 • 1991, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model E6RLEIA
 • 1991, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model E6SLEIA
 • 1992, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model E6RENM
 • 1992, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model E6RLENM
 • 1992, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model E6SLENM
 • 1993, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model E6RETB
 • 1993, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model E6RLETB
 • 1993, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model E6SLETB
 • 1994, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model E6RERE
 • 1994, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model E6RLERE
 • 1994, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model E6SLERE
 • 1995, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model E6REOD
 • 1995, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model E6RLEOD
 • 1995, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model E6SLEOD
 • 1996, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model BE6DREDS
 • 1996, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model BE6DRLEDS
 • 1996, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model BE6REDS
 • 1996, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model BE6RLEDS
 • 1996, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model E6REDS
 • 1996, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model E6RLEDS
 • 1996, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model E6SLEDS
 • 1997, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model BE6DREUC
 • 1997, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model BE6DRLEUC
 • 1997, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model E6REUC
 • 1997, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model E6RLEUC
 • 1998, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model BE6DRECR
 • 1998, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model BE6DRLECR
 • 1998, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model E6RECR
 • 1998, Evinrude, 6 HP Outboard Motor, Model E6RLECR
 • 1980, Evinrude, 7.5 HP Outboard Motor, Model E8RCSS
 • 1980, Evinrude, 7.5 HP Outboard Motor, Model E8RLCSS
 • 1981, Evinrude, 7.5 HP Outboard Motor, Model E8RCIC
 • 1981, Evinrude, 7.5 HP Outboard Motor, Model E8RLCIC
 • 1982, Evinrude, 7.5 HP Outboard Motor, Model E8RCNR
 • 1982, Evinrude, 7.5 HP Outboard Motor, Model E8RLCNR
 • 1982, Evinrude, 7.5 HP Outboard Motor, Model E8SRLCNR
 • 1983, Evinrude, 7.5 HP Outboard Motor, Model E8RCTA
 • 1983, Evinrude, 7.5 HP Outboard Motor, Model E8RLCTA
 • 1983, Evinrude, 7.5 HP Outboard Motor, Model E8SRLCTA
 • 1984, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8RCRM
 • 1984, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8RLCRM
 • 1984, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8SRLCRM
 • 1985, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8RCOB
 • 1985, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8RLCOB
 • 1985, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8SRLCOB
 • 1986, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8RCDE
 • 1986, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8RLCDE
 • 1986, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8SRLCDE
 • 1987, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8RCUD
 • 1987, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8RLCUD
 • 1987, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8SRLCUD
 • 1988, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8RCCS
 • 1988, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8RLCCS
 • 1988, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8SRLCCS
 • 1989, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8RCEC
 • 1989, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8RLCEC
 • 1989, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8SRLCEC
 • 1989, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model TE8RCEC
 • 1989, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model TE8RLCEC
 • 1990, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8RESR
 • 1990, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8RLESR
 • 1990, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8SRLESR
 • 1990, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model TE8RLESCF
 • 1991, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8REIA
 • 1991, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8RLEIA
 • 1991, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8SRLEIA
 • 1992, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8RENM
 • 1992, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8RLENM
 • 1992, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8SRLENM
 • 1993, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8RETB
 • 1993, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8RLETB
 • 1993, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8SRLETB
 • 1994, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8RERE
 • 1994, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8RLERE
 • 1994, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8SRLERE
 • 1995, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8REOD
 • 1995, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8RLEOD
 • 1995, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8SRLEOD
 • 1996, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model BE8RCH
 • 1996, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model BE8RCLH
 • 1996, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model BE8REDS
 • 1996, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model BE8RLEDS
 • 1996, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model BE8SRLEDS
 • 1996, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8REDS
 • 1996, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8RLEDS
 • 1996, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8SRLEDS
 • 1997, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model BE8RCB
 • 1997, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model BE8RCLB
 • 1997, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8REUC
 • 1997, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8RLEUC
 • 1997, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8SRLEUC
 • 1998, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model BE8RCLT
 • 1998, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model BE8RCT
 • 1998, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8RECR
 • 1998, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8RLECR
 • 1998, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8SRLECA
 • 1999, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8DREEA
 • 1999, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8WREES
 • 1999, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8WRLEES
 • 2000, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8DRSSM
 • 2000, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8WRLSSC
 • 2000, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8WRSSC
 • 2001, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8WRLSIR
 • 2001, Evinrude, 8 HP Outboard Motor, Model E8WRSIR
 • 1980, Johnson, 4.5 HP Outboard Motor, Model J5RCSS
 • 1980, Johnson, 4.5 HP Outboard Motor, Model J5RHCSS
 • 1980, Johnson, 4.5 HP Outboard Motor, Model J5RHLCSS
 • 1980, Johnson, 4.5 HP Outboard Motor, Model J5RLCSS
 • 1981, Johnson, 4.5 HP Outboard Motor, Model J5RCIC
 • 1981, Johnson, 4.5 HP Outboard Motor, Model J5RHCIC
 • 1981, Johnson, 4.5 HP Outboard Motor, Model J5RHLCIC
 • 1981, Johnson, 4.5 HP Outboard Motor, Model J5RLCIC
 • 1982, Johnson, 4.5 HP Outboard Motor, Model J5RHCNR
 • 1982, Johnson, 4.5 HP Outboard Motor, Model J5RHLCNR
 • 1983, Johnson, 4.5 HP Outboard Motor, Model J5RHCTA
 • 1983, Johnson, 4.5 HP Outboard Motor, Model J5RHLCTA
 • 1996, Johnson, 5 HP Outboard Motor, Model BJ5DREDS
 • 1996, Johnson, 5 HP Outboard Motor, Model BJ5DRLEDS
 • 1997, Johnson, 5 HP Outboard Motor, Model BJ5DREUC
 • 1997, Johnson, 5 HP Outboard Motor, Model BJ5DRLEUC
 • 1998, Johnson, 5 HP Outboard Motor, Model J5DRECR
 • 1998, Johnson, 5 HP Outboard Motor, Model J5DRLECR
 • 1984, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6RCRM
 • 1984, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6RLCRM
 • 1984, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6SLCRM
 • 1985, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6RCOB
 • 1985, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6RLCOB
 • 1985, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6SLCOB
 • 1986, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6RCDE
 • 1986, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6RLCDE
 • 1986, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6SLCDE
 • 1987, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6RCUD
 • 1987, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6RLCUD
 • 1987, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6SLCUD
 • 1988, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6RCCS
 • 1988, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6RLCCS
 • 1988, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6SLCCS
 • 1989, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6RCEC
 • 1989, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6RLCEC
 • 1989, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6SLCEC
 • 1990, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6RESR
 • 1990, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6RLESR
 • 1990, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6SLESR
 • 1991, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6REIA
 • 1991, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6RLEIA
 • 1991, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6SLEIA
 • 1992, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6RENM
 • 1992, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6RLENM
 • 1992, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6SLENM
 • 1993, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6RETB
 • 1993, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6RLETB
 • 1993, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6SLETB
 • 1994, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6RERE
 • 1994, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6RLERE
 • 1994, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6SLERE
 • 1995, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6REOD
 • 1995, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6RLEOD
 • 1995, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6SLEOD
 • 1996, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model BJ6DREDS
 • 1996, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model BJ6DRLEDS
 • 1996, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model BJ6REDS
 • 1996, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model BJ6RLEDS
 • 1996, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6REDS
 • 1996, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6RLEDS
 • 1996, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6SLEDS
 • 1996, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model SJ6REDS
 • 1996, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model SJ6RLEDS
 • 1997, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model BJ6DREUC
 • 1997, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model BJ6DRLEUC
 • 1997, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6REUC
 • 1997, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6RLEUC
 • 1998, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model BJ6DRECR
 • 1998, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model BJ6DRLECR
 • 1998, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6RECR
 • 1998, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6RLECR
 • 1999, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6REEA
 • 1999, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6RLEEA
 • 2000, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6RLSSM
 • 2000, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6RSSM
 • 2001, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6RLSIB
 • 2001, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6RLVSIB
 • 2001, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6RSIB
 • 2001, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6RVSIB
 • 2003, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6RLSTD
 • 2003, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6RSTD
 • 2004, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6RLSRS
 • 2004, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6RSRS
 • 2005, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6RLSOC
 • 2005, Johnson, 6 HP Outboard Motor, Model J6RSOC
 • 1980, Johnson, 7.5 HP Outboard Motor, Model J8RCSS
 • 1980, Johnson, 7.5 HP Outboard Motor, Model J8RLCSS
 • 1981, Johnson, 7.5 HP Outboard Motor, Model J8RCIC
 • 1981, Johnson, 7.5 HP Outboard Motor, Model J8RLCIC
 • 1982, Johnson, 7.5 HP Outboard Motor, Model J8RCNR
 • 1982, Johnson, 7.5 HP Outboard Motor, Model J8RLCNR
 • 1982, Johnson, 7.5 HP Outboard Motor, Model J8SRLCNR
 • 1983, Johnson, 7.5 HP Outboard Motor, Model J8RCTA
 • 1983, Johnson, 7.5 HP Outboard Motor, Model J8RLCTA
 • 1983, Johnson, 7.5 HP Outboard Motor, Model J8SRLCTA
 • 1984, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8RCRM
 • 1984, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8RLCRM
 • 1984, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8SRLCRM
 • 1985, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8RCOB
 • 1985, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8RLCOB
 • 1985, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8SRLCOB
 • 1986, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8RCDE
 • 1986, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8RLCDE
 • 1986, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8SRLCDE
 • 1987, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8RCUD
 • 1987, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8RLCUD
 • 1987, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8SRLCUD
 • 1988, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8RCCS
 • 1988, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8RLCCS
 • 1988, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8SRLCCS
 • 1989, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8RCEC
 • 1989, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8RLCEC
 • 1989, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8SRLCEC
 • 1989, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model TJ8RCEC
 • 1989, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model TJ8RLCEC
 • 1990, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8RESR
 • 1990, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8RLESR
 • 1990, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8SRLESR
 • 1991, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8REIA
 • 1991, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8RLEIA
 • 1991, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8SRLEIA
 • 1992, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8RENM
 • 1992, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8RLENM
 • 1992, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8SRLENM
 • 1993, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8RETB
 • 1993, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8RLETB
 • 1993, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8SRLETB
 • 1994, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8RERE
 • 1994, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8RLERE
 • 1994, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8SRLERE
 • 1995, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8REOD
 • 1995, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8RLEOD
 • 1995, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8SRLEOD
 • 1996, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model BJ8RCH
 • 1996, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model BJ8RCLH
 • 1996, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model BJ8REDS
 • 1996, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model BJ8RLEDS
 • 1996, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model BJ8SRLEDS
 • 1996, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8REDS
 • 1996, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8RLEDS
 • 1996, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8SRLEDS
 • 1996, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model SJ8REDS
 • 1996, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model SJ8RLEDS
 • 1997, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model BJ8RCB
 • 1997, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model BJ8RCLB
 • 1997, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8REUC
 • 1997, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8RLEUC
 • 1997, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8SRLEUC
 • 1998, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model BJ8RCLT
 • 1998, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model BJ8RCT
 • 1998, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8RECR
 • 1998, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8RLECR
 • 1998, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8SRLECA
 • 1999, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8DREEA
 • 1999, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8REEM
 • 1999, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8RLEEM
 • 1999, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8RXEEM
 • 1999, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8WREES
 • 1999, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8WRLEES
 • 2000, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8RLSSB
 • 2000, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8RSSB
 • 2000, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8RXSSB
 • 2000, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8WRLSSC
 • 2000, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8WRSSC
 • 2001, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8RLSIE
 • 2001, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8RLVSIE
 • 2001, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8RLXSIE
 • 2001, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8RSIE
 • 2001, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8RVSIE
 • 2001, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8RXSIE
 • 2001, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8WRLSIR
 • 2001, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8WRSIR
 • 2003, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8RLSTS
 • 2003, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8RSTD
 • 2004, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8RLSRC
 • 2004, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8RSRC
 • 2005, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8RLSOR
 • 2005, Johnson, 8 HP Outboard Motor, Model J8RSOR

  Our Piston Rings are branded and come directly from the top-quality and
  worldwide-known OEM Manufacturer CABER.

  my_satisfaction-guaranteed

  Our Piston Rings are made from I-Cast Iron with high bending strength according to
  ISO STD 6621-3:1990 and DIN 70909.

  Protect your valuable engine. Use only Branded & High-Quality Parts.
  Enjoy thousands hours of safe and trouble-free operation!


  Important Notice:
  • If the Part Number of the spare part shown in this listing does not match yours, please let us know. Manufacturers often replace old Part Numbers with new ones, as they launch new products in the market.

  • If you don't know the OEM Part Number for the piston rings of your machine, please let us know the dimensions of the piston rings you are looking for (diameter x thickness).
  Τι είναι αυτό; Τσεκάρετε "Να με θυμάσαι" για να έχετε πρόσβαση στο καλάθι σας ακόμα και αν δεν έχετε κάνει σύνδεση.