Τηλεφωνικό Κέντρο

Όροι Παράδοσης Προϊόντων

Εισαγωγή

Ο διαδικτυακός τόπος "www.andrikopoulos.gr" είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο “ηλεκτρονικό κατάστημα”) που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία “ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ” (στο εξής καλούμενη για συντομία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ), που εδρεύει στην Αθήνα, Χαλκιδικής 35 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 068815788, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 006277901000 και Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: (210) 345 4746.

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα “DLASTORE” το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση "www.andrikopoulos.gr". Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία «επισκέπτης» ή/και «χρήστης» ή «πελάτης» αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνο στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και αγορά προϊόντων) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του διαδικτυακού τόπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Γενικοί Όροι Παράδοσης Προϊόντων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υπεύθυνη να συσκευάσει κατάλληλα το προϊόν και σε περίπτωση που αυτό θεωρείται εύθραυστο να τοποθετήσει στο εξωτερικό του δέματος κατάλληλη ένδειξη, ώστε να εξασφαλίσει την ασφαλή παράδοση του στον πελάτη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγγυάται την παράδοση του προϊόντος στον πελάτη εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ανάλογα με τη γεωγραφική θέση του προορισμού.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποστέλλει τα προϊόντα αποκλειστικά και μόνο στις χώρες που αναφέρονται στη σελίδα checkout του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποστέλλει τα προϊόντα αποκλειστικά και μόνο μέσω των τρόπων αποστολής που αναφέρονται στη σελίδα checkout του ηλεκτρονικού καταστήματος, εκτός αν υπάρξει συνεννόηση μεταξύ πελάτη και ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για διαφορετικό τρόπο αποστολής κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση που ο πελάτης πληρώσει μέσω Πύλης Πληρωμής (π.χ. PayPal), η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει δικαίωμα να λάβει ως έγκυρη την ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής την οποία ο πελάτης έχει δηλώσει στην Πύλη Πληρωμής, ακόμη και αν αυτή διαφέρει από την αντίστοιχη διεύθυνση αποστολής την οποία ο πελάτης δήλωσε στη σελίδα checkout του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Έξοδα αποστολής

Τα έξοδα αποστολής διαφέρουν ανάλογα με το συνολικό βάρος των προϊόντων της παραγγελίας του πελάτη, τη χώρα προορισμού και τον επιλεγμένο τρόπο αποστολής.

Τα έξοδα αποστολής συμπεριλαμβάνουν τις χρεώσεις των συνεργαζόμενων ταχυδρομικών εταιριών, το κόστος ασφάλισης του δέματος καθώς και ο κόστος συσκευασίας.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα να προϋπολογίσει το έξοδα μεταφοράς της παραγγελίας του με τον ακόλουθο τρόπο: ο πελάτης τοποθετεί στο καλάθι αγορών τα προϊόντα για τα οποία ενδιαφέρεται καθώς και την ποσότητα ανά προϊόν και στη σελίδα checkout του ηλεκτρονικού καταστήματος επιλέγει τη χώρα προορισμού για να λάβει εκτίμηση κόστους των εξόδων αποστολής ανά διαθέσιμο τρόπο αποστολής. Στο στάδιο αυτό ο πελάτης δεν έχει την υποχρέωση να δώσει οποιαδήποτε επιπλέον προσωπική του πληροφορία (π.χ. διεύθυνση αποστολής, email, τηλέφωνο κλπ) ούτε να προχωρήσει στην αγορά του προϊόντος.

Φόροι – Δασμοί της Χώρας Προορισμού

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν υποχρεούται να γνωρίζει και να αναφέρει στο ηλεκτρονικό κατάστημα τυχόν φόρους και δασμούς με τους οποίους μπορεί να επιβαρυνθεί ένα προϊόν από τις τελωνειακές αρχές της χώρας προορισμού.

Οι τιμές που αναφέρονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα αφορούν μόνο στις τιμές των προϊόντων οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τους φόρους πώλησης που ισχύουν στην Ελλάδα.

Χρόνος Παράδοσης Προϊόντων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παραδίδει το προϊόν κατάλληλα συσκευασμένο στις συνεργαζόμενες ταχυδρομικές και μεταφορικές εταιρείες σε μια (1) εργάσιμη ημέρα μετά την εκκαθάριση της πληρωμής του πελάτη.

Ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων στον πελάτη που αναφέρεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν είναι ο εγγυημένος, αλλά ο εκτιμώμενος σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που διατηρεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ από προηγούμενες παραγγελίες πελατών και ξεκινάει από τη ημερομηνία αποστολής του προϊόντος και όχι από την ημερομηνία αγοράς του ή την ημερομηνία εκκαθάρισης της πληρωμής.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην παράδοση του προϊόντος στον πελάτη που δύναται να προκληθούν από μη αναμενόμενα γεγονότα ή καταστάσεις που δεν ελέγχονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ όπως:

 1. καιρικά φαινόμενα τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τις μεταφορές και τις συγκοινωνίες στον τόπο προορισμού ή σε ενδιάμεσους σταθμούς από τους οποίους μπορεί να περάσει η αποστολή.
 2. εμπόλεμες συρράξεις στον τόπο προορισμού ή σε ενδιάμεσους χώρες από τις οποίες μπορεί να περάσει η αποστολή.
 3. απεργίες διαρκείας σε επαγγελματικούς κλάδους που μπορούν να επηρεάσουν την αποστολή της παραγγελίας όπως ταχυδρομικές και τελωνειακές υπηρεσίες, μεταφορικές, αεροπορικές εταιρείες κλπ.
 4. δέσμευση του προϊόντος από τις τελωνειακές αρχές της χώρας προορισμού.

Απώλεια Προϊόντος από τις Ταχυδρομικές Εταιρείες

Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν λάβει το προϊόν εντός του εκτιμώμενου χρόνου παράδοσης οφείλει να ενημερώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ώστε εκείνη να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αναζήτηση της αποστολής.

Αν το προϊόν δεν έχει παραδοθεί στον πελάτη μετά την πάροδο εύλογου χρονικού διαστήματος το οποίο καθορίζεται στις δεκαπέντε (15) ημέρες για εθνικές αποστολές και τριάντα (30) ημέρες για διεθνείς αποστολές, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη ολόκληρο το τίμημα της πληρωμής που έλαβε (δηλ. κόστος προϊόντος και έξοδα αποστολής) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών. Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η πληρωμή τους με επιμέλεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα ή την Πύλη Πληρωμών (π.χ. Paypal) για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα ή Πύλη Πληρωμών θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προαναφερόμενη σύμβαση.

Κατ’ εξαίρεση, και κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να αποστείλει προϊόν αντικατάστασης χωρίς καμία επιβάρυνση του πελάτη.

Ακύρωση Παραγγελίας από την πλευρά της Εταιρείας

Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παράδοση προϊόντος στις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο ή βρέθηκε ελαττωματικό κατά τον έλεγχο από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ πριν αυτό αποσταλεί. Σε περίπτωση που η παραγγελία του πελάτη περιλαμβάνει κι άλλα προϊόντα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη, μπορεί να παραδώσει τα υπόλοιπα προϊόντα και να επιστρέψει μέρος της πληρωμής στον πελάτη. Το επιστρεφόμενο τίμημα της πληρωμής περιλαμβάνει το κόστος του προϊόντος που δεν πρόκειται να παραδοθεί καθώς και το αντίστοιχο κόστος αποστολής με το οποίο αυτό επιβάρυνε την παραγγελία του πελάτη. Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η πληρωμή τους με επιμέλεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα ή την Πύλη Πληρωμών (π.χ. Paypal) για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα ή Πύλη Πληρωμών θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προαναφερόμενη σύμβαση.
 2. Ο πελάτης έχει πληρώσει μέσω Πύλης Πληρωμής (π.χ. PayPal) και απαιτεί το προϊόν να παραδοθεί σε ταχυδρομική διεύθυνση διαφορετική από αυτή που έχει δηλώσει στην Πύλη Πληρωμής κατά τη στιγμή της πληρωμής.
 3. Ο πελάτης απαιτεί το προϊόν να αποσταλεί με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με τους ενδεδειγμένους από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ τρόπους αποστολής που αναφέρονται στη σελίδα checkout του ηλεκτρονικού καταστήματος.
 4. Ο πελάτης απαιτεί την αναγραφή χαμηλότερης της πραγματικής αξίας της παραγγελίας στη δήλωση αξίας του δέματος με σκοπό την αποφυγή δασμών και φόρων από τις τελωνειακές αρχές της χώρας του.
 5. Ο πελάτης απαιτεί την αναγραφή διαφορετικού περιεχομένου του δέματος από το πραγματικό με σκοπό την αποφυγή δασμών και φόρων από τις τελωνειακές αρχές της χώρας του.
 6. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εκτιμά τον πελάτη ως υψηλού κινδύνου με βάση τη συναλλακτική του συμπεριφορά του σε προηγούμενες αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα, ή από άλλα ηλεκτρονικά καταστήματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ή από το φυσικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Στην περίπτωση αυτή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον πελάτη τους λόγους για τους οποίους τον θεωρεί υψηλού κινδύνου.
 7. Ο πελάτης βρίσκεται σε χώρα που αναφέρεται στη σελίδα checkout του ηλεκτρονικού καταστήματος, στην οποία λαμβάνουν χώρα γεγονότα τα οποία μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την παράδοση του προϊόντος (π.χ. ακραία καιρικά φαινόμενα, εμπόλεμες συρράξεις, απεργίες διαρκείας σε επαγγελματικούς κλάδους που μπορούν να επηρεάσουν την αποστολή της παραγγελίας όπως ταχυδρομικές και τελωνειακές υπηρεσίες, μεταφορικές, αεροπορικές εταιρείες κλπ).

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις και εφόσον ο πελάτης έχει εξοφλήσει την παραγγελία πληρώνοντας μέσω πιστωτικής κάρτας ή Πύλης Πληρωμής (π.χ. PayPal), η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να επιστρέψει ολόκληρο το τίμημα της πληρωμής που έλαβε (δηλ. κόστος προϊόντος και έξοδα αποστολής) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και να ακυρώσει την παραγγελία του πελάτη. Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η πληρωμή τους με επιμέλεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα ή την Πύλη Πληρωμών (π.χ. Paypal) για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα ή Πύλη Πληρωμών θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προαναφερόμενη σύμβαση.

Back to top